Basisschool De Zevensprong in Oostham: praktische inlichtingen en nuttige info voor jou en je kind.

Bekijk hier de online rondleiding en maak kennis met onze school!

Online rondleiding

Inschrijvingen


Wil jij graag kennismaken met onze school of inschrijven? 

Je kan ons contacteren op onderstaand nummer. 

Kan je ons niet bereiken? 

Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op. 

Wij kijken er alvast naar uit om jouw kind te stimuleren en te begeleiden in haar/ zijn groei. 

Wij staan tot je dienst en geven met plezier antwoord op alle vragen.

Tot snel!

Schoolopvang

Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt over de schoolopvang!

Je kunt steeds terecht bij:

Karine Stijnen,

directeur De Zevensprong

 011 34 38 01

Online rondleiding

Schooluren en vakanties

Een schooldag op De Zevensprong ziet er als volgt uit: 

 • de lessen beginnen om 8.50 u. 
 • 's Morgens voorzien we toezicht op de speelplaats vanaf 8.30 u. 
 • 's Middags is er een onderbreking van 12.00 tot 13.00 u. 
 • Op woensdag eindigen de lessen om 11.35 u., op vrijdag om 15 u. en op de overige dagen om 15.45 u.

Je kunt alvast ook de volgende vakanties in je kalender noteren:

 • herfstvakantie: van 3 november tot en met 8 november 2020
 • Wapenstilstand: 11 november 2020
 • kerstvakantie: van 21 december tot en met 3 januari 2021
 • krokusvakantie: van 15 februari tot en met 21 februari 2021
 • paasvakantie: van 5 tot en met 18 april 2021
 • Hemelvaart: 13 mei en 14 mei 2021
 • pinkstermaandag: 24 mei 2021
 • zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2021


Onze school geeft de kinderen een vrije dag op:

 • maandag 5 oktober 2020
 • maandag 7 juni 2021

Onze pedagogische studiedagen:

       °  woensdag 14 oktober 2020

       °  WIJZIGING!!! dinsdag 12 januari 2021 (in plaats van woensdag 13                   januari 2021)

Korte opvang op school

Onze basisschool De Zevensprong biedt de mogelijkheid tot korte opvang aan in de twee kleuterrefters van onze school op onderstaande tijdstippen:

VOORSCHOOLS

Maandag 7.30 – 8.30 u.
Dinsdag 7.30 – 8.30 u.
Woensdag 7.30 – 8.30 u.
Donderdag 7.30 – 8.30 u.
Vrijdag 7.30 – 8.30 u.

NASCHOOLS

Maandag     16.00 – 17.30 u.
Dinsdag       16.00 – 17.30 u.
Woensdag
Donderdag  16.00 – 17.30 u.
Vrijdag         15.15 – 16.15 u.

Afspraken

Voorschoolse opvang:

 • Binnenkomen langs de witte kleuterpoort.
 • De opvang gaat door op de speelplaats van de lagere school en bij slecht weer in de drie kleuterrefters (speelplaats lagere school).
 • Breng je kind tot bij de begeleidster!
 • Denk er aan om de poort steeds te sluiten.

Naschoolse opvang:

 • Binnenkomen langs de witte kleuterpoort.
 • De opvang gaat door op de speelplaats van de lagere school en bij slecht weer in de twee kleuterrefters (speelplaats lagere school).
 • Meld aan de begeleidster dat je je zoon/dochter komt afhalen.
 • Denk er aan om de poort steeds te sluiten.

Je kunt vrij gebruik maken van de voor– en naschoolse opvang op school. Reserveren hoeft niet!

Medicatie op school

Onze school is niet gemachtigd om op eigen initiatief medicatie toe dienen aan je kind. Is je kind in behandeling of moet het medicijnen innemen tijdens de schooluren, dan verzoeken we je om ons schriftelijk alle nodige inlichtingen mee te delen over zijn of haar medicatie, de behandelende arts, de in acht te nemen voorzorgen... Zo kunnen we ook bijdragen aan de gezondheid van je kind op school. Denk je er ook aan om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen?

Attest medicijnen

Onze partners

Net zoals alle andere scholen is onze basisschool De Zevensprong omringd door een netwerk van partners. Want de zorg voor je kind is niet alleen onze zaak, maar wordt gedragen door talrijke verenigingen en instanties.

Hieronder vind je een overzicht van alle initiatieven én de partners waarmee wij een rechtstreeks contact onderhouden én samenwerken ten voordele van het welzijn van je kind.

Leerlingenraad
De Zevensprong

In onze school is een leerlingenraad actief. In elke klas van het 4e, 5e en 6e leerjaar zijn afgevaardigden ("klasleeuwen") gekozen om in deze raad te zetelen. Tweemaandelijks komen deze afgevaardigden samen met de directeur.

Op de raad kunnen allerlei zaken besproken worden die te maken hebben met het klas- en het schoolleven. Er kunnen voorstellen gedaan worden, leerlingen kunnen hun vragen of problemen kwijt en er wordt samen naar een oplossing gezocht.

Ouderraad
De Zevensprong

Onze ouderraad bestaat uit ouders die kinderen op onze school hebben. Hij biedt materiële en praktische hulp bij de organisatie van ondersteunende activiteiten, vormingsavonden, ouderavonden, het schoolfeest... De ouderraad is ook een informatiekanaal tussen de ouders en de school en kan vragen stellen, tips geven en voorstellen doen i.v.m. het opvoedingsproject van de school. Ben je geïnteresseerd om toe te treden tot de ouderraad? Neem dan zeker contact op, iedereen is welkom!

Welkom bij de ouderraad

CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met het team basisonderwijs van het VCLB West-Limburg, afdeling Beringen. Bij het CLB kun je terecht voor informatie en voor allerlei hulp. 

Als kinderen en jongeren zich niet goed voelen in hun vel, of als hun ontwikkeling dreigt vast te lopen, zoeken we samen een haalbare oplossing. Voor sommige problemen is dit een oplossing die het CLB zelf aanbiedt. Voor andere wijst het CLB je de weg naar collega's in andere diensten.

VCLB West-Limburg

Opvoedingswinkel

Je kunt bij de opvoedingswinkel op onze school terecht voor: 

 • informatie en brochures rond opvoeding en ontwikkeling 
 • een luisterend oor of een zetje in de rug 
 • één of meerdere gesprek(ken) rond je vragen omtrent het opvoeden van je kind, puber of jongere 
 • info- en vormingsavonden rond verschillende thema’s in samenwerking met andere organisaties in het werkveld
Opvoedingswinkel West-Limburg

Deeltijds kunstonderwijs

Wil je muzieklessen volgen? Contacteer dan de Academie voor Muziek en Woord in Tessenderlo. In bijlage vind je supplementaire info.

Ondersteuningsnetwerk

Dit is een aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben m.b.t. de ondersteuning van hun kind.

Provincie Limburg

De provincie Limburg zet in op de vergroening van schooldomeinen. In bijgevoegde documenten vind je er interessante info over.

Visie groene speelplaats


3 Calculatiemodellen

Conceptvoorstel Zone gebouw Zone toegang kleuters

Cera

Cera subsidieerde ons project "De Zevende Hemel". Dat liet ons toe om enkele mooie aankopen voor onze school te doen.

Cera