top of page

Basisschool De Zevensprong in Oostham: praktische inlichtingen en nuttige info voor jou en je kind.

Bekijk hier de online rondleiding en maak kennis met onze school!

Inschrijvingen

Bekijk hier de online rondleiding en maak kennis met onze school!

Je kan ons contacteren op het nummer 011/34 38 01

Kan je ons niet bereiken? 

Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

Wij kijken er alvast naar uit om jouw kind te stimuleren en te begeleiden in haar/ zijn groei. 

Wij staan tot je dienst en geven met plezier antwoord op alle vragen.
BEKIJK HIER ALVAST ONZE INFOBROCHURE

Voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar maken wij           gebruik van een aanmeldingssysteem

Schoolopvang

Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt over de schoolopvang!

Je kunt steeds terecht bij:

Huppelhuis

Inschrijvingen

Schooluren en vakanties

Schooluren en vakanties

Een schooldag op De Zevensprong ziet er als volgt uit: 

 • de lessen beginnen om 8.50 u. 

 • 's Morgens voorzien we toezicht op de speelplaats vanaf 8.30 u. 

 • 's Middags is er een onderbreking van 12.00 tot 13.00 u. 

 • Op woensdag eindigen de lessen om 11.35 u., op vrijdag om 15 u. en op de overige dagen om 15.45 u.

Onze speeltijden:

      * In de voormiddag: 10.30u tot 10.45u

         Middag: 12.00u tot 13.00u (poort is open vanaf 12.50u)

         Namiddag: 14.40u tot 14.45u

         * Op vrijdagnamiddag voor kleuterschool 

            van 14.24u tot 14.45u

         * Op vrijdagnamiddag voor de lagere school

            van 13.50u tot 14.10u

Boekentas, werkboek,.... thuis vergeten? 

         * Dan mag jouw mama, papa, oma, opa,...  deze ENKEL                    naar school brengen tijdens de speeltijden (NIET tijdens              de lesuren).

Ga je naar de dokter, logo,....? 

         * Jouw mama, papa, oma, opa, ...mag  je komen  afhalen                tijdens de speeltijd en NIET tijdens de lessen.

Ben je ziek?

         * Dan blijf je uiteraard thuis. 

         * Word je tijdens de dag ziek? Dan contacteren wij jouw                ouders zodat je zo snel mogelijk afgehaald kan worden.              Dit kan uiteraard ook tijdens lessen. Kinderen die ziek                zijn blijven niet in de klas.

         * Verwittig de school tijdig! Liefst voor de start van onze                  schooldag.

Basisschool Oostham

Je kunt alvast ook de volgende vakanties in je kalender noteren:

 • Start nieuwe schooljaar: maandag 2 september 2024

 • Herfstvakantie van maandag  28 oktober 2024 tot en met zondag 3 november 2024

 • Kerstvakantie van maandag 23 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025

 • Krokusvakantie van maandag 3 maart 2025 tot en met zondag 9 maart 2025

 • Paasvakantie van maandag 7 april 2025 tot en met maandag 21 april 2025

 • Dag van de Arbeid: donderdag 1 mei 2025

 • Hemelvaartsdag op donderdag 29 mei 2025

 • Brugdag op vrijdag 30 mei 2025

 • Pinkstermaandag 9 juni 2025

 • Laatste schooldag maandag 30 juni 2025 om 12.00u. 

Onze school geeft de kinderen een vrije dag op:

 • maandag 7 oktober 2024

 • vrijdag 2 mei 2025 

Onze pedagogische studiedagen:

        woensdag 18 december 2024

         maandag 27 januari 2025

         woensdag 12 maart 2025 (onder voorbehoud)

Korte opvang op school

Onze basisschool De Zevensprong biedt de mogelijkheid tot  opvang aan in de twee kleuterrefters  van onze school op onderstaande tijdstippen:

VOORSCHOOLS

Maandag 7.00 – 8.30 u.

Dinsdag 7.00 – 8.30 u.

Woensdag 7.00 – 8.30 u.

Donderdag 7.00 – 8.30 u.

Vrijdag 7.00 – 8.30 u.

Opvang Hahoe

NASCHOOLS

Maandag     16.00 – 18.00 u.

Dinsdag       16.00 – 18.00 u.

Woensdag    Kleuters /

leerlingen brengen wij met de bus naar Patoe. Daar kunnen onze leerlingen gebruik maken van de opvang tot 19.00 u. Wij rekenen 1.9 euro per busrit.

Donderdag  16.00 – 18.00 u.

Vrijdag         15.15 – 18.00 u.

Opvang
Contactgegevens Hahoe
 
Mail:      hahoe@helan.be
Tel:        0475 78 02 80
              www.helan.be/hahoe

 
 • Weetje 1
  Antwoord op weetje 1
 • Weetje 2
  Weetjes 2
 • Weetje 3
  Antwoord op weetje 3
Weetjes

Afspraken

Voorschoolse opvang:

 • Binnenkomen langs de witte kleuterpoort.

 • De opvang gaat door op de speelplaats van de lagere school en bij slecht weer in twee kleuterrefters (speelplaats lagere school).

 • Breng je kind tot bij de begeleidster!

 • Denk er aan om de poort steeds te sluiten.

Naschoolse opvang:

 • Binnenkomen langs de witte kleuterpoort.

 • De opvang gaat door op de speelplaats van de lagere school bij mooi weer. Bij regenweer maakt de opvang gebruik van  twee refters op de speelplaats van de lagere school.

 • Meld aan de begeleidster dat je je zoon/dochter komt afhalen.

 • Denk er aan om de poort steeds te sluiten. Dit is een kleine moeite en zorgt ervoor dat onze kinderen veilig zijn op onze school. 

Je kunt vrij gebruik maken van de voor– en naschoolse opvang op school. Reserveren hoeft niet! Denk er aan om , wanneer je voor de eerste keer gebruikt maakt van de schoolopvang, jouw gegevens correct in te vullen. Formulieren kan je verkrijgen bij de begeleidster (NIET op het secretariaat van de school).

Let op!!! WIl jij jouw zoon/dochter naar de woensdagnamiddag opvang laten gaan? Zorg dan dat je tijdig een plaatsje reserveert bij Huppelhuis

Lees ook in dit document ons afsprakenkader rond communicatie naar de ouders na:

Medicatie op school

Medicatie op school

Onze school is niet gemachtigd om op eigen initiatief medicatie toe dienen aan je kind. Is je kind in behandeling of moet het medicijnen innemen tijdens de schooluren, dan verzoeken we je om ons schriftelijk alle nodige inlichtingen mee te delen over zijn of haar medicatie, de behandelende arts, de in acht te nemen voorzorgen... Zo kunnen we ook bijdragen aan de gezondheid van je kind op school. Denk je er ook aan om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen?

Medicatie
logo leerlingenraad(1).png
logo ouderraad
Ouderraad

Onze partners

Net zoals alle andere scholen is onze basisschool De Zevensprong omringd door een netwerk van partners. Want de zorg voor je kind is niet alleen onze zaak, maar wordt gedragen door talrijke verenigingen en instanties.

Hieronder vind je een overzicht van alle initiatieven én de partners waarmee wij een rechtstreeks contact onderhouden én samenwerken ten voordele van het welzijn van je kind.

Leerlingenraad
De Zevensprong

In onze school is een leerlingenraad actief. In elke klas van het 4e, 5e en 6e leerjaar zijn afgevaardigden ("klasleeuwen") gekozen om in deze raad te zetelen. Tweemaandelijks komen deze afgevaardigden samen met de directeur.

Op de raad kunnen allerlei zaken besproken worden die te maken hebben met het klas- en het schoolleven. Er kunnen voorstellen gedaan worden, leerlingen kunnen hun vragen of problemen kwijt en er wordt samen naar een oplossing gezocht.

Ouderraad
De Zevensprong

Onze ouderraad bestaat uit ouders die kinderen op onze school hebben. Hij biedt materiële en praktische hulp bij de organisatie van ondersteunende activiteiten, vormingsavonden, ouderavonden, het schoolfeest... De ouderraad is ook een informatiekanaal tussen de ouders en de school en kan vragen stellen, tips geven en voorstellen doen i.v.m. het opvoedingsproject van de school. Ben je geïnteresseerd om toe te treden tot de ouderraad? Neem dan zeker contact op, iedereen is welkom!

CLB Limburg vzw

CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met het team basisonderwijs van het VCLB West-Limburg, afdeling Beringen. Bij het CLB kun je terecht voor informatie en voor allerlei hulp. 

Als kinderen en jongeren zich niet goed voelen in hun vel, of als hun ontwikkeling dreigt vast te lopen, zoeken we samen een haalbare oplossing. Voor sommige problemen is dit een oplossing die het CLB zelf aanbiedt. Voor andere wijst het CLB je de weg naar collega's in andere diensten.

CLB
Opvoedingswinkel west limburg

Opvoedingswinkel

Je kunt bij de opvoedingswinkel op onze school terecht voor: 

 • informatie en brochures rond opvoeding en ontwikkeling 

 • een luisterend oor of een zetje in de rug 

 • één of meerdere gesprek(ken) rond je vragen omtrent het opvoeden van je kind, puber of jongere 

 • info- en vormingsavonden rond verschillende thema’s in samenwerking met andere organisaties in het werkveld

Opvoedingswinkel
leersteuncentrum.png

Leersteuncentrum

Dit is een aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben m.b.t. de ondersteuning van hun kind.

limburg

Provincie Limburg

De provincie Limburg zet in op de vergroening van schooldomeinen. In bijgevoegde documenten vind je er interessante info over.

3 Calculatiemodellen

Cera

Cera

Cera subsidieerde ons project "De Zevende Hemel". Dat liet ons toe om enkele mooie aankopen voor onze school te doen.

bottom of page