top of page

Op weg naar zelfstandigheid

Zelfstandigheid

We begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling van een zelfstandige werkhouding door hen aan te sporen om zoveel mogelijk zelf te doen.
Zo leren ze ook hun eigen gevoelens ontdekken en bijsturen,
hun houding en gedrag aanpassen aan de situatie.

Juiste keuzes leren maken en wanneer het zich voordoet zelf conflicten kunnen oplossen is een
leerproces in hun ontwikkeling

bottom of page