top of page

Zelfsturend leren stimuleren met reflectie

Reflectie

Op onze school moedigen we onze leerlingen aan om te reflecteren/ evalueren over hun gedrag en ook om te benoemen wat er in hen omgaat, door in dialoog te gaan met elkaar. Kritisch leren kijken naar jezelf en elkaar mag, als dit met het nodige respect en wederzijds vertrouwen gebeurt. Uit fouten kan je leren, onze leerlingen worden gemotiveerd om zelf hun fouten te zien en te corrigeren.

bottom of page