top of page

Aandacht voor leerinhoud op maat

Leerinhoud op maat

We streven naar een optimale leerroute voor elk kind door te werken vanuit een krachtige leeromgeving. Leerinhouden als sociale vaardigheden, multimedia en veilig bewegen in het verkeer krijgen de nodige aandacht naast de andere zoals Nederlands, wiskunde, oriëntatie op de wereld, muzische vorming, L.O. en Frans.
Ons sporenbeleid laat leerlingen werken binnen hun eigen niveau.

Met ons team overleggen we op regelmatige basis om indien nodig , individuele zorginitiatieven te nemen, dit in samenwerking en overleg met het CLB en ouders.

 

Leerinhoud op maat zet ons als team aan om nieuwe leerinhouden/methodes te verkennen. Zo werken we ook aan een éénvormige opbouw van de leerstof gedurende de schoolloopbaan in het lager onderwijs.

bottom of page