top of page

Katholieke dialoogschool
De Zevensprong in Ham

Katholieke dialoogschool

Als katholieke dialoogschool zetten we kinderen aan om dieper na te denken en respectvol om te gaan met elkaar: wat eigen en anders is, wat ons verbindt en onderscheidt. Waarden en normen zoals geduld, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, … zijn op onze school belangrijk.

In samenwerking met de
parochie mogen alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus. We reiken kansen tot beleving aan. We gaan in open dialoog met mensen die vanuit de christelijke geloofstraditie geloven, minder geloven, niet of niet-meer-zo geloven maar ook zij die anders geloven.

Zo werken we aan een open houding naar de wereld in al haar diversiteit.

bottom of page