Pietenturnen

Tijdens de eerste week van december werd er ook flink in de turnzaal geoefend door de Pieten-in-wording.


De kleuters en leerlingen zwaaiden, sprongen,
klimden, duikten, balanceerden... over de toestellen om hopelijk ooit
even goede Pieten te worden als de helpers van onze lieve Sint.

De leerlingen hielpen de kleuters goed waar nodig, want ook teamwerk is belangrijk bij de pieten.

0
Feed