Creanamiddagen

Op 4 oktober zijn we gestart met crea.

Hier hebben heel wat kinderen naar uitgekeken. 

Alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar werden verdeeld in groepen.
Voor het vierde leerjaar zijn dat de Picasso’s, Gaudi’s, Miro’s, Vivaldi’s
en Raveels. 

Elk groepje zit één of meerdere weken bij een crea-leerkracht. 

Dertien gedreven leerkrachten zorgen voor een leuke en
creatieve namiddag. 

Muziek, drama, dans, beeld, techniek,… zijn maar enkele voorbeelden uit het aanbod.

0
Feed