Boekenbeurs 6de leerjaar

B uiten stond de bus al te wachten.
 
O ver de hele speelplaats stonden kinderen te praten.

E erlijk gezegd had ik zenuwen omdat ik benieuwd was hoe groot het binnenin de
   Boekenbeurs was.

K om naar hier!”, zeiden de juffen tegen het zesde leerjaar.

E indelijk vertrokken we naar de Boekenbeurs.

N aast mij zat Noa Verhoeven.

B innen in de Boekenbeurs moesten we in een lange rij gaan staan.

E erst maakten we goede afspraken en daarna mochten we vrij rondlopen.

U iteindelijk mochten we naar binnen en het was er heel erg groot.

oepend en gillend gingen we tijdens de middag naar onze twee auteurs. Marijke     Umans en Peter Slabbinck hadden veel te vertellen. Marijcke Umans vond ik de beste.

S tormend gingen we zo rap mogelijk Marijke Umans haar boek ‘Mike’ kopen. We gingen snel terug naar haar om onze boek te laten signeren. 


Tiana Bogaerts, 6C

0
Feed